SVENSKA MS-SÄLLSKAPET


Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros


170519 - Justerad checklista för Gilenya med mindre provtagning
Ta del av dokumentet och en rad andra behandlingsrekommendationer och informationstexter under fliken "läkemedel"


170402 - Dokumentet om Daclizumab är uppdaterat
Ta del av dokumentet och en rad andra behandlingsrekommendationer och informationstexter under fliken "läkemedel"

METODBOKEN YTTERLIGARE UPPDATERAD
Nu är ytterligare några av metodbokens kapitel uppdaterade. Du hittar metodboken under fliken Metodbok

160915 - MS-sällskapet har en ny hemsida!
Under en uppbyggnadsfas finns inte allt på plats. Gå till den gamla hemsidan om något saknas.
160915 - Behandlingsrekommendationer uppdaterade!
En stor del av behandlingsrekommendationerna och checklistorna är nu uppdaterade och publiceras löpande under fliken läkemedel

Under fliken "metodboken" finner du även övriga dokument som ex kvalitetssäkring vid MS och MR vid diagnostik och uppföljning av MS (nyligen uppdaterade)Kontakt: webmaster@mssallskapet.se

Sidan uppdaterad: 2017-05-19

SVENSKA MS-SÄLLSKAPET 2016

Sidan är producerat av Hjärntanken