LÄKEMEDEL


UPPDATERADE BEHANDLINGSRIKTLINJER 2017-05-19
Nya dokument publiceras fortlöpande


IMMUNOMODULERANDE BEHANDLINGAR

MABTHERA
- SMSS info om Mabthera

TYSABRI
- SMSS info om Tysabri
- PML riksstratifiering vid Tysabribehandling

LEMTRADA
Lemtrada

DACLIZUMAB
Daclizumab

AUBAGIO
Aubagio

TECFIDERA
Tecfidera

GILENYA
Gilenya

INTERFERON & GLATIRAMERACETAT
Interferon
Plegridy
Copaxone

AUTOLOG HEMATOPOETISK STAMCELLSTRANSPLANTATION (AHSCT)
AHSCT



SYMTOMATISK BEHANDLING
LDN
Aminopyridine
Sativex


ÖVRIGT
Progressiv MS
Aggressiv MS
MS och graviditet
Barn med MS
D-vitamin och MS
Uppdatering om D-vitamin och MS
Allergisk reaktion - behandling

Strukturerad läkemedelsuppföljning



Kontakt: webmaster@mssallskapet.se

Sidan uppdaterad: 2017-05-19

SVENSKA MS-SÄLLSKAPET 2016

Sidan är producerat av Hjärntanken